Koulutusohjaajan peruskurssi

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on opettaa kurssilaisia kouluttamaan koirakko alkeisopetuksesta kilpailuvalmiiksi. Kurssilla keskitytään estesuoritusten ja perusohjausliikkeiden opettamiseen sekä ryhmän ohjaamisessa tarvittaviin taitoihin.

Kurssin järjestäminen

Kurssin voi järjestää SAGIn jäsenyhdistys. Kurssin vetää liittokouluttajaoikeudet omaava agilityvalmentaja. Kurssin järjestämisoikeutta anotaan SAGIlta kurssien anomisohjeen mukaisesti. Kurssille voi osallistua 15 vuotta täyttäneet, yhdistyksen suosittelemat henkilöt, joilla on kokemusta agilitykoiran kouluttamisesta ja kilpailemisesta agilitykilpailuissa.

Kurssi on jaettu kahteen noin kahden päivän mittaiseen osaan. Kurssin ensimmäisen ja toisen osan vetäjän ei tarvitse olla sama henkilö. Molempiin osiin sisältyy sekä teoriaopintoja että käytännön harjoittelua. Ennen kurssin toista osaa kurssilaisten on suoritettava käytännön harjoituksia (5 alkeis/jatkotuntia) ja pidettävä oppimispäiväkirjaa, joka käsitellään kurssin toisella osalla. Kurssin osat on suositeltavaa järjestää kahden kuukauden sisällä esimerkiksi viikonloppukursseina. Kurssin toisen osan jälkeen on suoritettava viisi harjoittelukertaa. Kurssilaisen tulee suunnitella harjoittelukertojen harjoitukset ja vetää harjoitus kokeneemman kouluttajan valvonnassa tai apukouluttajana. Kurssin ja harjoittelukertojen suoritukset merkitään harjoittelukorttiin, jolla anotaan koulutusohjaajakorttia. Kurssin suorittamisen vahvistaa kurssin vetäjä(t) ja harjoittelukertojen suorittamiset harjoittelut järjestävän yhdistyksen edustaja, jonka täytyy olla agilitykoulutusohjaaja tai muu SAGIn hyväksymä harjoitusten valvoja.

Koulutusohjaajakortti

Koulutusohjaajan peruskurssi ja siihen kuuluvat harjoittelut hyväksytysti suorittaneet voivat anoa SAGIta koulutusohjaajakorttia. Koulutusohjaajakortin saadakseen on oltava täysi-ikäinen (18 v). Koulutusohjaajan peruskurssin hyväksytty suorittaminen on edellytys koulutusohjaajan jatkokurssille pääsemiselle. Koulutusohjaajakortti oikeuttaa ilmaiseen sisäänpääsyyn Kennelliiton myöntämiin näyttelyihin ja SAGIn järjestämiin tai myöntämiin kansallisiin kilpailutapahtumiin. Kortti anotaan SAGIlta anomisohjeen mukaisesti harjoittelujen suorittamisen jälkeen.

Kurssinjärjestäjän tulee toimittaa SAGIlle kurssin vetäjän allekirjoittama lista niistä henkilöistä, jotka ovat läpäisseet kurssin hyväksytysti.

Kurssimateriaali ja harjoittelukortit

Koulutusohjaajan peruskurssin kurssimateriaali ja harjoittelukortit ovat ladattavissa sähköisessä muodossa materiaalipankistamme.

Koulutusohjaajan jatkokurssi

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on opettaa kurssilaisia kouluttamaan estevarma koirakko kilpapariksi. Kurssilla keskitytään tavoitteellisen harjoittelun ohjaamisen lisäksi kilpailuissa menestymiseen liittyviin tekijöihin ja koulutusohjaajan taitoon kehittyä jatkossakin.

Kurssin järjestäminen

Kurssin voi järjestää Suomen Agilityliitto (SAGI) tai SAGIn jäsenyhdistys. Kurssin vetää liittokouluttajaoikeudet omaava agilityvalmentaja. Kurssin järjestämisoikeutta anotaan SAGIlta kurssien anomisohjeen mukaisesti. Koulutusohjaajan jatkokurssille osallistuvilla on oltava voimassa oleva koulutusohjaajakortti.

Kurssi on yhden viikonlopun mittainen. Kurssi koostuu teoriaopinnoista ja käytännön harjoittelusta, jossa opetellaan sekä yksittäisen harjoituksen että harjoitusjakson suunnittelemiseen liittyviä taitoja. Koulutusohjaajan jatkokurssin hyväksytty suorittaminen merkitään koulutusohjaajakorttiin.

Kurssinjärjestäjän tulee toimittaa SAGIlle kurssin vetäjän allekirjoittama lista niistä henkilöistä, jotka ovat läpäisseet kurssin hyväksytysti.

Pohjatiedot

Suositellaan luettavaksi ennen kurssia:

  • Agility alkeista huipulle, osa 3-6. Pertti Vilander ja Hannele Nykänen, Stratwin Oy, Espoo, 2007.
  • Agility – askel askeleelta. Patrick Holden ja John Gilbert, suomentanut Liisa Kaski, Perhemediat Oy, Helsinki, 2005.
  • Fyysisen harjoittelun perusteet. Hiltunen Pentti. 2. painos. Suomen Liikunta ja Urheilu ry, 2002.
  • Psyykkisen valmennuksen perusteet. Frantsi Päivi, Närhi Ani.  4. painos. Suomen Liikunta ja Urheilu ry, 2002.

Kurssimateriaali

Koulutusohjaajan jatkokurssin kurssimateriaali on ladattavissa sähköisessä muodossa materiaalipankistamme.