Tällä hetkellä käynnissä oleva Koulutus- ja valmennustoiminnan kehittämishanke (Kovake) tulee uudistamaan valmentajakoulutuksen järjestelmän kokonaan. Hankkeen tavoitteena on ammattimaistaa valmentajakoulutusta ja tuoda lajin valmennusympäristöä lähemmäs kansallisesti käytössä olevaa valmentajakoulutuksen viitekehystä.