Koulutusohjaajakoulutuksen pohjana toimii oman koiran koulutuksesta saatu lajituntemus. Varsinainen koulutus koostuu koulutusohjaajan peruskurssista harjoitteluineen, mitä täydentää jatkokurssin opit sekä käytännön kokemus koulutusohjaajan tehtävistä. Halutessaan kehittyä lisää kouluttajat voivat laajentaa ja syventää osaamistaan valmentakurssien myötä.

Koulutusohjaajien rooli seurojen työssä on erittäin merkittävä. Koulutusohjaaja on monelle agilityharrastuksen aloittavalle ensi kontakti lajissa ja merkittävässä roolissa miten uusi harrastaja innostuu jatkamaan lajissa. Koulutusohjaajan tehtävä on mahdollistaa turvallinen ja tavoitteellinen agilityn harjoitteleminen ryhmässä suunnittelemalla harjoitukset, neuvomalla koiran koulutuksessa ja valvomalla järjestystä. Koulutusohjaaja ei kouluta koiraa vaan koiran ohjaajaa ja toimii tarvittaessa apua tälle. 

Miksi kannattaa olla koulutusohjaaja

Yhdistysten toiminta perustuu pitkälti vapaaehtoistyöhön, eli ilman koulutusohjaajia ei ole toimivaa yhdistystä. Useat yhdistykset järjestävätkin koulutusohjaajille koulutusta ja korvaavat kouluttamisesta koituvia kuluja. 

Harjoitusten suunnittelu ja seuraaminen edistää oman "agilitysilmän" kehittymistä ja toisen virheiden korjaaminen auttaa tunnistamaan myös omia virheitä. Lisäksi ryhmän oppimisen ja onnistumisten seuraaminen ja edesauttaminen on erittäin palkitsevaa. Kouluttamalla oppii erittäin paljon koirista, lajista ja omasta itsestään!