Viestintätoimikunnan tehtävät:

Viestinnän tehtävänä on tiedottaa SAGIn toiminnasta, palveluista, päätöksenteosta ja valmisteilla olevista asioista tehokkaasti, monipuolisesti ja oikea-aikaisesti. Tavoitteena on lisätä tietoa, herättää kiinnostusta ja osallistumishalukkuutta, vahvistaa ja kehittää liiton toimintaa, edistää palautteen saamista sekä luoda avoin keskusteluyhteys lajin harrastajien kanssa, jotta erilaiset näkemykset ja toiveet voitaisiin ottaa päätöksenteossa ja toiminnan toteutuksessa mahdollisimman tehokkaasti huomioon jo niiden suunnitteluvaiheessa. Kokonaisuutena SAGI rakentaa keskustelevaa, myönteistä ja aktiivista julkisuuskuvaa liitosta ja sen toiminnasta.

SAGIn viestintä kattaa toimiston, hallituksen, toimihenkilöt, jäsenyhdistykset ja agilityharrastajat. SAGI hoitaa viestintää aktiivisesti ja ajankohtaisesti ja tiedottaa toiminnastaan oikea-aikaisesti ja selkeästi myös yhteistyökumppaneilleen ja sidosryhmilleen sekä toimii yhteistyössä median kanssa.

SAGIn viestinnän osa-alueet ovat sisäinen viestintä, ulkoinen viestintä ja markkinointiviestintä. Viestinnässä käytetään yhtenäistä, graafisen ohjeistuksen mukaista visuaalista ilmettä.

Viestintätoimikunnalle voi lähettää postia osoitteeseen viestinta (at) agilityliitto.fi 

Viestintätoimikunnan vastuualueelle kuuluvat asiat: 

 1. Lajitietouden lisääminen
 2. Sisäinen ja ulkoinen viestintä
 3. WWW-sivut, kansainvälinen aspekti
 4. Tapahtumaviestintä, kotimaassa ja ulkomailla
 5. Yhteistyökumppanit ja käytännön toiminta
 6. Yhteydet mediaan
 7. Viestintästrategia
 8. Mielipidevaikuttaminen ja kyselyt

Viestintätoimikunnan kokoonpano 2024: 

 • Tanja Manninen
 • Mari Saarelainen
 • Eve Salo
 • Jussi Kujanpää
 • Seidi Koskinen
 • Moona Alila
 • Saara Krook
 • Einari Pekkala

Viestintätoimikunnan alaisuudessa Kotisivuprojektiryhmä:

 • Outi Nuotio (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö)
 • Eve Salo
 • Tytti Käyhkö
 • Mirva Mustonen (hallituksen edustaja)