Kansallinen agilitysäännöstö koostuu seuraavista osioista: A kilpailusääntö, B laji- ja arvosteluohjeet, C yleiset säännöt, ohjeet ja määräykset sekä D lajin toimintaohjeet.