Suomen Agilityliitto on säännöissään sitoutunut kansallisten ja kansainvälisten antidopingmääräysten noudattamiseen eläinten ja ihmisten harrastuksessa. Jäsenyhdistykset sitoutuvat antidopingmääräyksiin liittyessään SAGIn jäseneksi ja testauksien järjestelyihin kilpailusäännöissä. Yksittäiset agilityurheilijat puolestaan sitoutuvat sekä eläinten että ihmisten antidopingmääräyksiin koti- ja ulkomailla kilpaillessaan ja harjoitellessaan lunastaessaan kilpailulisenssin. Koirien antidopingtoiminnan perusteet tulevat eläinsuojelulainsäädännöstä. 

Ihmisten antidoping

Suomen Agilityliitto on säännöissään sitoutunut kansallisten ja kansainvälisten antidopingmääräysten noudattamiseen. Jäsenyhdistykset sitoutuvat antidopingmääräyksiin liittyessään SAGIn jäseneksi. Yksittäiset urheilijat puolestaan sitoutuvat antidopingmääräyksiin lunastaessaan kilpailulisenssin.

Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät 

Lähtökohtaisesti kiellettyjen lääkeaineiden ja menetelmien käyttäminen urheilussa on kielletty. Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n/Suomen antidopingtoimikunta ADT:n Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luettelot perustuvat Maailman Antidopingtoimiston (WADA) julkaisemaan luetteloon urheilussa kielletyistä aineista ja menetelmistä. Luettelot eivät sisällä aivan kaikkia Suomessa käytössä olevia lääkevalmisteita. Urheilijan tulee varmistaa, että hänellä on ajan tasalla oleva Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luettelo.

Urheilijan tulisi aina lääkärillä käydessään näyttää luettelo kielletyistä aineista ja menetelmistä, ettei lääkäri vahingossa anna tai määrää kiellettyä ainetta sisältävää lääkettä. Apteekissa asioidessaan urheilijan tulisi tarkistaa, ettei myöskään käsikaupasta ostettu valmiste ole kielletty. Tarkkuutta tulee noudattaa myös silloin, kun lääkäri kirjoittaa urheilijalle määräyksen apteekissa valmistettavaan lääkkeeseen, jolla ei ole kauppanimeä. Näiden ns. ex tempore -valmisteiden osalta, tulee urheilijan selvittää lääkäriltä tai apteekista, sisältääkö lääke taulukossa I mainittuja kiellettyjä aineita kielletyssä muodossa. Urheilijan ei tulisi käyttää myöskään ravintolisiä varmistumatta ensin niiden koostumuksesta.

Testaaminen 

Suomessa dopingtestauksesta vastaa Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry/Suomen antidopingtoimikunta ADT. Koska testaustoiminnan aloittamisesta ei vielä erikseen sovittu, testaustoimintaa ei ole agilitytoiminnan piirissä käynnistetty.

Lisätietoja

Suomen Urheilun Eettinen keskus SUEK ry

Koirien antidoping

Agilitykilpailuissa noudatetaan koirien osalta Kennelliiton antidopingsääntöä. Vain terveet koirat kuuluvat agilityradoille. Sairas koira tulee hoitaa asianmukaisesti ja toipumiselle tulee varata riittävästi aikaa. Antidopingsäännön ensisijaisena tarkoituksena on estää sairaiden tai toipumassa olevien koirien osallistuminen kilpailuihin.

Koiran suorituskykyyn vaikuttaminen

Antidopingsäännön mukaan eläimen suorituskyvyn keinotekoinen kohottaminen, alentaminen tai ylläpitäminen lääkkeillä taikka muilla vastaavilla aineilla tai valmisteilla on kielletty. Koiran karvapeitteen ja kirsun käsittely väriaineilla sekä karvan käsittely aineilla, jotka vaikuttavat karvan laatuun tai karvapeitteen muotoon on kiellettyä. Koiran suorituskykyyn ennen koiratapahtumaa tai sen aikana ei saa vaikuttaa tai pyrkiä vaikuttamaan minkään kemiallisen aineen, lääkkeen tai hoitotoimenpiteen avulla.

Koirasta otetuista veri-, virtsa-, karva- tai muista näytteistä ei koiratapahtuman aikana saa löytyä lainkaan elimistöön kuulumattomia lääkeainejäämiä (nollaraja). Ihmisten antidopingista poiketen asian arvioinnissa ei ole merkitystä, onko lääkeainejäämillä mahdollisesti ollut vaikutusta koiran suorituskykyyn. Kilpailutauon pituuden arvioimiseksi yleisesti käytetyille lääkeaineille on määritelty ohjeelliset varoajat, jonka jälkeen lääkeainejäämiä ei pitäisi löytyä koiran elimistöstä. Varoaikalista on nähtävillä Kennelliiton verkkosivuilla. Listaa päivitetään säännöllisesti, kun uutta tietoa lääkkeiden minimivaroajoista saadaan.

Lisätietoja

Tarkempia tietoja on julkaistu Kennelliiton antidopingvalvontaan liittyvillä verkkosivuilla.