Umpitunnelin suoritusturvallisuuden huomioiminen ja esteturvallisuuden kehitystyöryhmä

Suomen Agilityliitto jakaa lukuisten harrastajien huolen esteiden turvallisuudesta. Koirien yhä suuremmat suoritusnopeudet ovat muuttaneet lajia monella tavalla ja samalla esteiden ja suorituspaikkojen turvallisuudelle on asettunut aivan uusia haasteita.

Umpitunnelin turvallisuus on herättänyt viimeaikoina vilkasta keskustelua niin kansainvälisesti kuin suomalaisten agilityharrastajien keskuudessa ja useat agilityjärjestöt, mukaan lukien American Kennel Club ja United States Dog Agility Association Yhdysvalloissa sekä The Kennel Club Iso-Britanniassa, ovat päättäneet luopua umpitunnelin käytöstä väliaikaisesti tai pysyvästi.
 
Suomen Agilityliitto on asettanut kehitysryhmän, joka yhteistyössä suomalaisten estevalmistajien kanssa pyrkii löytämään ratkaisuja umpitunnelin rakenteen kehittämiseksi vastaamaan lajin nykyisiä vaatimuksia. Suomen Agilityliitto tulee myös aktiivisesti toimimaan yhteistyössä kansainvälisten toimijoiden ja muiden maiden agilityjärjestöjen kanssa, jotta mahdolliset entistä turvallisemmat ratkaisut saataisiin mahdollisimman nopeasti käyttöön myös kansainvälisillä areenoilla.
 
Umpitunneli säilyy edelleen kansallisissa lajisäännöissä hyväksyttynä esteenä. Suomen Agilityliitto kehottaa kuitenkin, että mikäli umpitunnelia käytetään radalla, agilitytuomarit kiinnittävät erityistä huomiota siihen, että este on turvallista suorittaa. Huomiota tulee kiinnittää niin esteen rakenteeseen ja kuntoon kuin esteen sijoitteluun radalla.
 
Agilitytuomarin tulee varmistua, että umpitunnelin sisäänmenoaukon reunoissa on riittävät pehmusteet, umpitunnelin kiinteän osan pohja on sopivan pitävä ja este pysyy turvallisesti paikallaan. Agilitytuomarin tulee varmistaa, että umpitunnelin kangasosan suoristamisesta huolehditaan ennen jokaisen koiran suoritusta ja kangas pituutensa ja laatunsa puolesta soveltuu käytettäväksi kisapaikalla vallitsevissa olosuhteissa.
 
Umpitunnelin sijoittelussa radalla tulee korostetusti huomioida turvallisuusnäkökohdat ottaen huomioon esteen sijainti radalla, estettä edeltävät ja sitä seuraavat estesuoritukset, koiran vauhti esteelle saavuttaessa sekä koiran lähestymiskulma. Estettä ei tule sijoittaa paikkaan, jossa on suuri riski, että koira voi ajautua esteelle vaarallisessa kulmassa tai koira ei pysty suorittamaan estettä häiriöttä. Umpitunnelin käyttöä tulisi välttää, mikäli estettä ei voida olosuhteet huomioon ottaen sijoittaa radalle turvallisesti.

Lisätiedot hallitus (at) agilityliitto.fi

Takaisin