EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan

Euroopan unionin tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR) astuu voimaan 25.5.2018.

Asetuksen tarkoituksena on esimerkiksi parantaa luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia sekä oikeutta henkilötietojen suojaan.

Asetuksen myötä Suomen Agilityliitto on päivittänyt tietosuojalausekkeensa, löydät sen kokonaisuudessaan osoitteesta http://bit.ly/tietosuojalauseke

Tietosuojalausekkeesta selviää esimerkiksi millä perustein Suomen Agilityliitto käsittelee ja tallentaa henkilötietoja, kauanko henkilötietoja säilytetään, miten tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille ja mitä tietojen poistopyyntö tarkoittaa käytännössä.

Lisätiedot ja kysymykset Suomen Agilityliiton henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa pyydämme osoittamaan sähköpostiin toimisto@agilityliitto.fi

Lisätietoja ja linkkejä GDPR:stä:

Takaisin