Hyvä koiranpito agilityharjoituksissa ja -kilpailuissa

Suomen Agilityliitto ry ja Agilityliiton jäsenyhdistykset ovat sitoutuneet edistämään hyvää koiranpitoa ja –käyttöä Suomen Kennelliiton ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Jokainen harrastaja, kouluttaja, tuomari ja muutoin agilityn parissa toimiva henkilö on omalta osaltaan velvollinen huolehtimaan, että koiria kohdellaan asianmukaisesti ja koirien hyvinvointi otetaan huomioon kaikessa lajin yhteydessä tapahtuvassa toiminnassa.

Tänään sunnuntaina 26.4.15 kokoontunut Agilityliiton kevätkokous hyväksyi ohjeet hyvästä koiranpitotavasta agilityssa. Ohjeen tavoitteena on edistää koirien asianmukaista kohtelua kaikessa agilityyn liittyvässä toiminnassa liiton arvojen mukaisesti. Kaikessa agilitytoiminnassa tulee huomioida agilityn koiralle asettamat vaatimukset ja käytettävät koulutusmenetelmät tulee valita niin, että harjoitus tai kilpailusuoritus on turvallinen. Koulutusvälineitä, varusteita tai apuvälineitä ei tule käyttää tavalla, joka voi vaarantaa koiran hyvinvoinnin tai aiheuttaa koiralle tarpeetonta kärsimystä.

Ohje kokonaisuudessaan on luettavissa täältä.

Takaisin