Kennelliitto odottaa aluehallintoviranomaisten tarkempia määräyksiä kesän yleisötapahtumien järjestämisestä

Kennelliitto tarkentaa tarpeen mukaan ohjeitaan kesän kokeiden, kilpailujen ja testien järjestämisestä.

Kennelliitto tarkentaa tarpeen mukaan 15.5.2020 antamiaan ohjeita 1.6.2020 jälkeen alkavien
kokeiden, kilpailujen ja testien järjestämisestä koronavirusepidemian aikana, kun
aluehallintoviranomaisilta saadaan tarkempia määräyksiä.

Aluehallintovirastot valmistelevat sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeen pohjalta päätökset
yleisötapahtumien järjestämisestä omalla alueellaan. Päätöksiä on luvattu toukokuun aikana.

Myös Suomen Agilityliitto on tiedottanut odottavansa aluehallintoviranomaisten päätöksiä, sillä sosiaali- ja
terveysministeriön 15.5.2020 aluehallintovirastoille lähettämän ohjauskirjeen mukaan urheilukilpailut ja -
sarjat voidaan käynnistää 1.6.2020 alkaen erityisjärjestelyin.

Jos ohjeita tarkennetaan, tehdään se yhteistyössä eri harrastuksia hallinnoivien lajiliittojen ja
rotujärjestöjen kanssa. Tavoitteena on, että kesän koiraharrastustoimintaa voidaan käynnistää hallitusti
kesän aikana toiminnassa mukana olevien henkilöiden terveyttä ja turvallisuutta vaarantamatta.

Linkki tiedotteeseen

Takaisin