Kilpailuihin liittyviä uusien sääntöjen ohjeistuksia

Kilpailujärjestäjille päivitettyjä lisäohjeita kilpailuihin liittyen. 

Luokanvaihtoon oikeuttavat tulokset

1- ja 2-luokan LUVA-tuloksiin tulee huomioida myös ennen 1.1.2018 sääntömuutosta hyppyradoilla tehdyt LUVA-tulokset, vaikka näitä ei olisi merkitty kilpailukirjaan LUVA-tuloksiksi.  

Eli vaikka koiralle olisi vanhojen sääntöjen aikana kirjattu vain yksi LUVA hyppyradalta ja muita LUVA-kriteerit täyttäviä hyppyratatuloksia ei ole kirjattu LUVA-tuloksiksi, max 5 kpl näitä aiemmin kirjaamattomia LUVA-tuloksia pitää ottaa huomioon PAVA-tuloksen täyttymisessä.

Ensikertalaisten mittaukset kilpailuissa

Vain sellaiset koirat, jotka osallistuvat ensimmäistä kertaa kilpailuihin ja joita ei ole mitattu missään vaiheessa aiemmin mitataan jatkossa kilpailussa. Näille koirille täytetään mittauksen yhteydessä Väliaikainen mittaustodistus (kts. liite). Väliaikaiseen mittaustodistukseen täytetään lomakkeella pyydetyt tiedot ja merkitään kokoluokkien osalta kaikki ne kokoluokat, joissa koiralla on kilpailuoikeus. Vaihtoehdot siis rastituksille ovat seuraavat: 

  • xS ja S
  • S
  • M
  • sL ja L
  • L

Väliaikaisen mittaustodistuksen lisäksi täytetään näistä mitattavista koirista "MITTAUSRAPORTTI KILPAILUISTA ANNETTAVISTA VÄLIAIKAISISTA MITTAUSTODISTUKSISTA” (kts. liite). 

Tuloskirjan vahvistaminen ja merkinnät

Ensikertalaiselle koiralle, jolle kirjoitetaan kilpailuissa väliaikainen mittaustodistus, merkitään sen tuloskirjaan FCI-kokoluokka kohtaan "MITTAUS 1” ja allekirjoitettaan ko. kohtaan tuomarin varmennus. Lopullinen ”Koiran säkäkorkeus”-kohta täytetään vasta mittaustilausuudessa ja samalla tuloskirja varmennetaan sivun alalaitaan. 

Jos ensikertalaisella koiralla on vain mittaustodistus, mutta ei vahvistettua kilpailukirjaa, koiralle vahvistetaan sille tuloskirja. Tuloskirjaan kirjoitetaan kokoluokkakohtaan FCI-kokoluokka ja sen alle merkitään teksti ”Mittaustodistus”. 

Lisätietoja: saannot@agilityliitto.fi

Takaisin