Kokoluokan määritysohjeeseen (D.10) tehdyt muutokset 5.3.2023 alkaen

Kokoluokan määritysohjeeseen (D.10) on tehty pieniä tarkennuksia, jotka koskevat kansainvälisen intermediate-luokan vuoksi jatkomitattavia koiria. Kyseessä on ohjeen kohta "2.6 Uuden FCI-kokoluokkamuutoksen (Intermediate I) myötä jatkomitattavat koirat".

Huomaathan, että tämä ohje koskee vain niitä koiria, joiden kansallinen kokoluokka on vahvistettu ennen 20.9.2022 ja joille ei ole vahvistettu intermediate-luokkaa. 20.9.2022 jälkeen koiralle vahvistetaan kerralla sekä kansallinen että FCI-kokoluokka D.10-ohjeen mukaisesti.

 

Ohjeeseen tehty lisäys aikaisempaan:

Koirat, joilla on mittaustuloksia molemminpuolin 48 cm rajaa täytyy osallistua jatkomittauksiin kilpailuoikeuden säilyttämiseksi kunnes niillä on kolme saman kokoluokan mittausta. Koiran kansallinen- ja FCI-kokoluokka vahvistetaan uuden FCI-kokoluokkarajan mukaan, kun sillä on kolme (3) mittausta samaan kokoluokkaan.

Esimerkki

Koirakko on mitattu mittaustilaisuudessa 12.12.2017 seuraavasti:

  • Mittaus 1: 49 – 50 cm -> L

  • Mittaus 2: 46 – 47 cm -> SL eli FCI-kokoluokka I

  • Mittaus 3: 46 – 47 cm -> SL eli FCI-kokoluokka I

Esimerkkitapauksessa koiralla ei ole kolmea saman kokoluokan mittaustulosta, joten sen on osallistuttava jatkomittauksiin kilpailuoikeuden säilyttämiseksi.

 

Edelleen säilyy voimassa:

47-48 cm: Koirat jotka on mitattu kansalliseksi pikkumaksiksi (SL) mittaustuloksella 47-48 cm on osallistuttava jatkomittauksiin kilpailuoikeuden säilyttämiseksi. Koirat mitataan mittaustilaisuudessa tai yksittäismittauksin kohdan 2.1 mukaisesti.  Kilpailukirjaan jo kirjattu mittaustulos lasketaan koiran ensimmäiseksi mittaustulokseksi. Koiran kansallinen- ja FCI-kokoluokka vahvistetaan uuden FCI-kokoluokkarajan mukaan, kun sillä on kolme (3) mittausta samaan kokoluokkaan.

48-49 cm: Koirat, jotka on mitattu kansalliseksi pikkumaksiksi (SL) mittaustuloksella 48-49 cm voivat jatkaa kilpailemista kansallisessa pikkumaksi (SL) luokassa ja kilpailla FCI-kilpailuissa maksi (L) luokkassa ilman jatkomittauksia. Koiran FCI-kokoluokkaan tarkistamista varten voidaan omistajan/ohjaajan niin halutessa tehdä jatkomittaukset kohdan 2.1 mukaisesti.  Kilpailukirjaan jo kirjattu mittaustulos lasketaan koiran ensimmäiseksi mittaustulokseksi. Koiran kokoluokka vahvistetaan uuden kokoluokkarajan mukaan, kun sillä on kolme (3) mittausta samaan kokoluokkaan.

 

Mikäli koiran FCI-kokoluokan jatkomittaukset ovat kesken 1.1.2023 jälkeen, koiran tulee hakeutua mittaukseen ensimmäisessä kilpailussa, joihin se osallistuu ja kerätä mittaustulokset peräkkäisistä kilpailuista, mikäli se on tuomarin puolesta mahdollista.

Siirtymäaikaa koskien vapaaehtoisia jatkomittauksia niille koirille, joiden mittaustulos on vahvistettu mittaustuloksella 48-49 cm on jatkettu 31.8.2023 saakka.

 

Lisäksi ohjeessa on tarkennettu kohtaa "2.2.1 Uusintamittaus mittaustilaisuudessa" seuraavasti:

Uusintamittauksessa koira mitataan niin monta kertaa, että sillä on kolme (3) mittaustulosta kolmelta eri tuomarilta samaan kokoluokkaan.

 

Lue ohje kokonaisuudessaan täältä: D.10 Kokoluokan määritysohje . Ohje löytyy myös Materiaalipankin alasivulta Agilitysäännöstö. Muutosdokumenttien koontisivulta löydät dokumentit, joihin on merkitty ohjeisiin tehdyt muutokset.

Takaisin