Kutsu Suomen Agilityliiton kevätkokoukseen 2023

Agilityliiton kevätkokous järjestetään lauantaina 15. huhtikuuta 2023 kello 10 Helsingissä Sporttitalolla (Valimotie 10, Helsinki) sekä etäyhteyden välityksellä. Tilojen rajallisuuden vuoksi suosittelemme ensisijaisesti etäosallistumista. Jokainen Agilityliiton jäsenyhdistys valtuuttaa yhden jäsenensä ääni- ja puheoikeutetuksi ja muut yhdistysten jäsenet voivat ilmoittautua kokoukseen läsnäolijoiksi.

Muista seuraavat tärkeät päivämäärät:

  • 25.3.2023 viimeinen päivä toimittaa jäsenyhdistyksen esityksiä kokoukseen sähköpostitse (hallitus@agilityliitto.fi) tai postitse (Suomen Agilityliitto, Valimotie 10, 00380 Helsinki)
  • 3.4.2023 viimeinen päivä ilmoittautua kokoukseen mukaan paikan päälle - tilojen rajallisuuden vuoksi suosittelemme kuitenkin etäosallistumista
  • 12.4.2023 viimeinen päivä ilmoittautua kokoukseen mukaan etäyhteydellä
  • 12.4.2023 viimeinen päivä jättää valtakirja tarkistettavaksi sähköpostitse (toimisto@agilityliitto.fi)
  • 13.4.2023 osallistujia tiedotetaan etäyhdeydellä osallistumisen yksityiskohdista
  • 14.4.2023 klo 14-20 Adoodle-äänestyslinkin testausviesti on osallistujien kuitattavissa

Kokouksen tärkeät linkit löytyvät tästä:

Liiton kevätkokouksessa käsitellään liiton säännöissä 9 §:ssä mainitut asiat sekä esityslistalle merkityt muut asiat. Esityslista päivitetään lopulliseen muotoon 1.4.2023.

Jos liiton jäsenyhdistys haluaa jonkin asian liiton kevätkokouksen käsiteltäväksi, tulee esitys toimittaa kirjallisesti hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta (25.3.2023 mennessä) sähköpostitse osoitteeseen hallitus@agilityliitto.fi tai postitse Suomen Agilityliitto, Valimotie 10, 00380 Helsinki.

Jäsenistö voi kommentoida esityslistaa ja muita materiaalikansiossa julkaistuja dokumentteja etukäteen täältä löytyvän ohjeistuksen mukaisesti. 

Seurat voivat myös esittää esittää kysymyksiä etukäteen tällä lomakkeella. Kokouksen aikana on myös mahdollista esittää kysymyksiä.

 

Osallistumisoikeus

Liiton kokouksessa puhe- ja äänioikeus on jäsenyhdistyksellä, jonka hallitus on hyväksynyt jäseneksi ennen liiton kokouksen ajankohtaa. Edellisen toimintakauden jäsenmaksun laiminlyöneellä jäsenyhdistyksellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus liiton kokouksessa, mutta ei äänioikeutta.

Liiton kokouksessa jokaisella äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä on yksi (1) ääni.

Sen lisäksi kullakin jäsenyhdistyksellä on enintään neljä (4) lisä-ääntä, joiden määrä perustuu jäsenyhdistysten jäsenten liiton edellisen toimintakauden aikana maksamien henkilölisenssien määrään (äänioikeusluokka) seuraavasti:

  • 1-10 henkilölisenssiä: yhteensä yksi (1) lisä-ääni
  • 11-50 henkilölisenssiä: yhteensä kaksi (2) lisä-ääntä
  • 51-100 henkilölisenssiä: yhteensä kolme (3) lisä-ääntä
  • yli 100 henkilölisenssiä: yhteensä neljä (4) lisä-ääntä.

Jäsenyhdistyksen puhe- ja äänivaltaa liiton kokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama edustaja. Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Liiton hallituksen jäsenillä, kannatusjäsenillä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä ja muilla luottamus- ja toimihenkilöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Ääni- ja puheoikeutettujen edustajien valtakirjat tulee toimittaa etukäteen 12.4.2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@agilityliitto.fi.

Jäsenyhdistys voi lähettää valtuuttamansa edustajan lisäksi kokoukseen useamman osallistujan, joilla on vain läsnäolo-oikeus kokouksessa.

 

Lämpimästi tervetuloa osallistumaan ja vaikuttamaan! Yleiskokous on Agilityliiton ylin valtaa käyttävä elin eli jokaisen jäsenseuran kannattaa ehdottomasti osallistua ja olla mukana viemässä suomalaista agilitya eteenpäin. Lisätietoja kokouksesta voi pyytää liiton toimistolta sähköpostitse: toimisto@agilityliitto.fi .

 

Takaisin