Lisätietoa Suomen Agilityliiton 30.7.2023 järjestämästä vuosikokouksesta

Suomen Agilityliitto julkaisi 26.5.2023 uutisen, jossa tiedotettiin ylimääräisen vuosikokouksen järjestämisestä 30.7.2023. Ennen vuosikokousta järjestetään kaksi keskustelutilaisuutta 13.6.2023 klo 18.00 ja 21.6.2023 klo 18.00. Keskustelutilaisuus on avoin kaikille seurojen jäsenille ja keskustelutilaisuuksiin tulee ilmoittautua etukäteen. Ilmoittautumislomake löytyy täältä

Suomen Agilityliiton nosto kevätkokouksen 2023 päätöksestä

Kevätkokouksessa hyväksyttiin esitys, jossa Suomen Agilityliiton puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kausia pidennettiin kaksivuotiskausiksi, ja puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat vuorovuosin erovuorossa.

Kevätkokouksen jälkeen huomattiin, että hyväksytty esitys aiheuttaa ristiriidan säännöissä.

Uusi hyväksytty pykälä:

10§ LIITON HALLITUS

Hallituksen puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja valitaan vuorovuosina kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Liiton puheenjohtajien kausien pituuksista puhutaan myös pykälässä yhdeksän.

Sääntöihin jäävä pykälä, joka olisi ristiriidassa uuden hyväksytyn pykälän kanssa:

9§ LIITON VARSINAISISSA KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

11. Valitaan liiton hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi, seuraavaksi kalenterivuodeksi.

12. Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja, jota kutsutaan myös liiton varapuheenjohtajaksi, seuraavaksi kalenterivuodeksi

Hyväksyttyä sääntömuutosta ja pöytäkirjaotetta käytiin vuosikokouksen jälkeen läpi mm. Suomen Olympiakomitean kanssa ja johtopäätös oli, ettei muutosta yhdistyslain puitteissa voida tehdä pykälään yhdeksän ilman vuosikokouksen, eli jäsenistön, 3/4 enemmistön hyväksyntää. Lisäksi hyväksytyssä esityksessä ei määritelty kuinka poikkeusvuotena toimitaan. 

Keskustelutilaisuuksissa halutaan selvittää kevätkokouksessa esillä olleen puheenjohtajien toimikausien rajaamisen tahtotilasta, jotta tarvittaessa tämä voidaan muotoilla ylimääräiseen vuosikokoukseen äänestettäväksi. Ylimääräisessä yleiskokouksessa päätetään lisäksi siitä, miten valinnoissa päästään vuorovuosiin, eli kumman, puheenjohtajan vai varapuheenjohtajan toimikausi muuttuu ensin kaksivuotiseksi ja siitä, miten toimikausien rajaaminen vaikuttaa muutosvuotena nykyisten puheenjohtajien jatkoon. Näiden lisäksi Suomen Agilityliitto tuo pykälän yhdeksän äänestettäväksi ylimääräiseen vuosikokoukseen, jotta hyväksyttäväksi lähetettävä sääntömuutoskokonaisuus huomioi kaikki muutostarpeet.

Keskustelutilaisuudet ja ylimääräinen vuosikokous on aikataulutettu siten, että sääntö saadaan astumaan voimaan ennen vuosikokousta ja puheenjohtajien valintaa, kuten jäsenistö on toivonut. Lisäksi jäsenistö voi tuoda muita liiton sääntöjä koskevia muutostarpeita esille keskustelutilaisuuksissa, jonka jälkeen ne muotoillaan ylimääräisessä yleiskokouksessa käsiteltävään muotoon. 

Suomen Agilityliiton ehdottaa toimintatavan muutosta vuosikokouksen sääntöjen käsittelyyn

Suomen Agilityliitto haluaa varmistaa, että jatkossa muotoilut tehdään huolella ja varmistetaan mahdolliset ristiriidat säännöissä jo etukäteen. Liitto ehdottaa, että jatkossa vuosikokouksessa äänestetään ensiksi esityksien periaatteesta. Mikäli enemmistö hyväksyy esityksen periaatteet, muotoillaan esitys vuosikokouksen jälkeen ja tarkastetaan mahdolliset ristiriitaisuudet muiden sääntöpykälien kanssa. Esitys tuodaan viimeistellyssä muodossa äänestykseen seuraavaan vuosikokoukseen. Säännön hyväksyminen vaatii 3/4 enemmistön. Tällä, huolellisemmalla käsittelytavalla, voitaisiin yhdessä tehdä harkitumpia ja viimeisteltyjä sääntöjä. Nostamme myös tämän aiheen keskustelutilaisuuksiin.

Alla koottuna tärkeitä päivämääriä liittyen keskustelutilaisuuksiin ja ylimääräiseen vuosikokoukseen, toivottavasti mahdollisimman moni seura pääsee osallistumaan! 

  • 12.6.2023 klo 08 päättyy ensimmäisen keskustelutilaisuuden ilmoittautuminen
  • 13.6.2023 klo 18.00 järjestetään ensimmäinen keskustelutilaisuus
  • 20.6.2023 klo 08 päättyy toisen keskustelutilaisuuden ilmoittautuminen
  • 21.6.2023 klo 18.00 järjestetään toinen keskustelutilaisuus
  • 1.7.2023 kutsu ylimääräiseen vuosikokoukseen lähetetään jäsenistölle
  • 10.7.2023 viimeinen materiaalien toimituspäivä
  • 30.7.2023 ylimääräinen vuosikokous
Takaisin