Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 106 359 euron yleisavustus Suomen Agilityliitolle

Kuva: Jukka Pätynen/koirakuvat.fi
Kuva: Jukka Pätynen/koirakuvat.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Suomen Agilityliitolle 106 359 euron suuruisen yleisavustuksen vuodelle 2024.

Kyseessä on valtakunnallisille ja alueellisille liikuntaa edistäville järjestöille suunnattu avustus. Vuonna 2024 liikuntaa edistävät järjestöt hakivat yleisavustusta yhteensä 46 753 377 euroa. Avustuksia myönnettiin yhteensä 40 581 960 euroa 115 järjestölle.

Vuonna 2024 hallitusohjelman mukaisista, liikuntaan kohdistuvista valtionavustusleikkauksista liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustuksiin kohdistuu 1 278 000 miljoonaa euroa, jolloin käytettävissä oleva määräraha on niihin vuonna 2024 noin kolme prosenttia pienempi kuin vuonna 2023.

Lisäksi lajiliittojen osalta arvioitiin antidoping-toiminnan taso. Lajiliitoilla tämän arvioinnin vaikutus avustustasoon on yksittäisillä järjestöillä enintään kolme prosenttia. Suomen Agilityliiton pisteet antidopingarvioinnista olivat 38,7/50p. Antidopingarvioinnin keskiarvo oli 38,8/50p. Agilityliiton keskiarvo kilpailumanipulaatiosta oli 36,8/50p, yleinen keskiarvo kilpailumanipulaatiosta oli 35/50p.

Tulemme vuonna 2024 kehittämään Reilu Agilityä ja parantamaan niitä osioita, joissa oli parantamisen varaa.

Suomen Agilityliitto on saanut kyseistä avustusta ensimmäisen kerran vuonna 2016. Tällöin myönnetyn tuen suuruus oli 30 000 euroa. Tämän jälkeen avustuksen määrä on ollut noususuhdanteinen:

2023: 110 000 euroa

2022: 108 000 euroa

2021: 99 000 euroa

2020: 90 000 euroa

2019: 90 000 euroa

2018: 90 000 euroa

2017: 60 000 euroa

2016: 30 000 euroa 

Lue Opetus- ja kulttuuriministeriön uutinen aiheesta https://okm.fi/-/liikuntaa-edistaville-jarjestoille-avustuksia-yli-40-miljoonaa-euroa

Takaisin