Seurakysely 2020 - vaikuta lajin kehitykseen!

Suomen kansallisia agilitysääntöjä on mahdollista päivittää viiden vuoden syklillä. Seuraava sääntömuutos on edessä siten, että uudet säännöt ovat voimassa 1.1.2023 alkaen.

Sääntömuutostyön pohjaksi SAGI:n sääntötyöryhmä on laatinut seurakyselyn aiheesta "Agilityn nykytilan kartoitus ja kansallisen sääntömuutoksen suunnittelun lähtökohdat". Seurakysely toteutetaan sähköisenä ja vastaukset kyselyyn tulee jättää 31.12.2020  mennessä.  Seura voi itse valita, kuinka tämän seurakyselyn vastaukset kerää kasaan: esimerkiksi Teams-istuntoja tai samansisältöinen jäsenkysely tmv tmv. Yksittäiset lajinharrastajat voivat osallistua tähän jäsenseuransa kautta (antamalla seuralle palautteensa ja seura ne edelleen kokoaa SAGI:lle).


Käytännössä mahdollisten muutosten suunnittelu ja valmistelu aloitetaan pian. Ensimmäisessä vaiheessa SAGI:n sääntötyöryhmä haluaa kuulla jäsenseurojen näkemyksen siitä, edellyttääkö agilityn nykytila jopa merkittäviä toimenpiteitä. Tavoitteena on säilyttää laji mahdollisimman monelle houkuttelevana ja kiinnostavana harrastuksena mahdollistaen silti tavoitteellisen kilpailemisen. 

Sääntöuudistusaikataulu karkeasti:

 • 11-12/2020 Seurakysely 
 • 2021, SAGI kevätkokous, linjapäätökset sääntömuutokseen
 • 2021 SAGI syyskokous, sääntöesitys käsiteltäväksi
 • 2022 kevät: Kennelliitto valtuusto, sääntöjen käsittely
 • 1.1.2023, uudet säännöt voimassa

Seurakysely ja sen aikataulu

Seurakyselyssä kartoitetaan näkemyksiä eri näkökulmista: 

 • Huippu-urheilun näkökulmasta (maajoukkuepaikkaa tavoitteleva kilpailija)
 • Tavoitteellisen harrastajan näkökulma (SM-kilpailuihin tähtäävä kilpailija)
 • Ilman arvokisaosallistumis/tulostavoitteita harrastavan/kilpailevan näkökulma
 • Uuden harrastajan näkökulma
 • Kilpailujärjestäjän ja seuratoiminnan näkökulma

Vastattavat kysymykset osiossa I-IV ovat: 

 • a: Tuntuuko agilityn harrastaminen ja kilpaileminen mielekkäältä?
 • b: Onko nykyinen vaatimustaso kohdallaan ja millä keinoilla tähän voitaisiin vaikuttaa?
 • c: Mitkä voisivat olla mielekkäitä tavoitteita harrastajalle? 

Vastattavat kysymykset osioissa V ovat: 

 • a: Mitä tarpeita näette seuraavalla sääntömuutoskierroksella?

Materiaali:

Vastaukset  kyselyyn 31.12.2020 mennessä.
Tiedustelut: saannot@agilityliitto.fi

Sääntötyöryhmän alustus
Agility on edelleen nuori laji. Laji on muuttunut jatkuvasti ja muuttuu edelleen. Viime vuosina keskiössä on ollut koiran osaaminen kuten tiukat käännökset, sanalliset käskyt ja juoksukontaktit. Myös rataprofiilit ovat muuttuneet monella tapaa soljuvimmiksi ja vuosikymmen sitten nähdyn vääntämisen ja kääntämisen sijaan radoilla mennään yhä useammin todella kovalla vauhdilla. Kun edellinen sääntömuutos vielä mahdollisti estevälien pidentämisen tuntuu vaatimustaso erityisesti kolmosluokassa nousseen selkeästi. Vaativuustason kasvaminen kolmosluokassa on heijastunut myös alempiin luokkiin ja kakkosluokassa edellytetään selkeästi enemmän valmiuksia kuin jokunen vuosi sitten.

Takaisin